Sold Out

Freia SMIL Caramel Roll

Scandihoo
$4.25
Unit price per
Quantity

Freia Smil Milk Chocolate Covered Caramel Roll

2.75 OZ

Made in Norway

Freia Smil Milk Chocolate Covered Caramel Roll

2.75 OZ

Made in Norway